tiistai 1. joulukuuta 2015

Tilasuunnittelu - Sisustusarkkitehdin palvelut

Suunnitteluprojekti lähtee yleensä liikkeelle asiakkaan yhteydenotolla, joka voi olla puhelinsoitto, sähköpostitiedustelu tai selkeä tarjouspyyntö suunnittelutoimeksiannosta. Yhteydenoton jälkeen pyrin sopimaan tapaamisen tai käynnin muutoskohteeseen. Tapaamisessa tutustumme toisiimme ja käymme yhteisesti läpi suunnittelutarpeen ja sen laajuutta. Käydyn palaverin ja saatujen lähtötietojen perusteella arvioin työnlaajuutta ja annan työstäni eritellyn ja selkeän kustannusarvion. Suunnittelun hinta muodostuu työhön käytettävien tuntien mukaan.

Kokonaisvaltainen suunnittelu


Laajaan projektiin piirrämme, pohjapiirrokset, seinäkaavioita, tarkkoja detalji-piirroksia rakenteista ja kalusteista, kiintokalusteita puusepäntoimitukseen jne. Lisäksi kaikki tilassa oleva ja rakentuva on määritelty kirjalliseen työselostukseen. Tällainen suunnittelu vie auttamatta aikaa. Noin 300 neliötä laajalle omakotitalo kokonaisuudelle voi suunnittelutunteja muodostua helposti 300-400 tuntia, mikä saattaa kuitenkin olla vain noin 5 % projektin kokonaiskustannuksista. Tälläinen suunnittelu voi olla vuoden tai kahdenkin prosessi, varsinkin jos on kyse omakotirakentamisesta. Suunnitelmat kehittyvät ja elävät, varsinkin jos voidaan alusta asti olla mukana muokkaamassa tiloja asukkaan tarpeisiin ja toiveisiin soveltuviksi. Pitkä suunnitteluprosessi ei kuitenkaan lisää suunnittelukustannuksia, vaan varmistaa onnistuneen lopputuloksen.

Suunnittelu voi olla myös nopeaa

Toivotaan nopeaa suunnitelmaa rungoksi, sitä punaista lankaa, josta pitää kiinni jos itse haluaa viedä projektia eteenpäin. Suunnitelma voi olla ohjenuora - omatoimiselle tilojen toteuttajalle. Tällöin suunnitelmaksi voi riittää, että tilasta on tehty pohjapiirustus ja selkeät esityskuvat, joiden kautta välittyy tavoiteltava tyyli. On ehkä vielä määritelty tilan päämateriaalit ja yleiset käytettävät sävyt. Työselostus on näin merkittävästi suppeampi ja se käsittää vain suunnitelman pääpiirteet; seinät, listat, katto, lattia jne - väri ja materiaalimaailmaa. Tarkemmat määritykset ja tuotteiden hakeminen ja yksilöinti jää asiakkaalle / toteuttajalle. Suunnitteluosuus voi näin viedä aikaa muutamasta päivästä - muutamaan kuukauteen.
Nopein suunnitteluprojekti on paikanpäällä tehty konsultaatiokäynti tai stailaus. Minuun voi aina ottaa yhteyttä myös silloin kun on tarve vain lyhyelle konsultaatiokäynnille. Tällöin paikanpäällä käydään läpi "ongelma-aluetta" ja ratkotaan tilannetta suullisesti ja mahdollisin paikalla piirretyin nopein viivapiirroksin... Konsultaatiokäynti toimii hyvin esim. uusia tiloja hakiessa ennen vuokraus tai ostopäätöstä. Tai jos tilaa ollaan myymässä tai vuokraamassa ulos - tällöin nopea käynti ja listaus toimenpiteistä joilla ilmettä raikastetaan, muutetaan toimivammaksi. Konsultaatiokäynniltä ehkä kaivataan vahvistusta omille ajatuksille tai apua päästä eteenpäin syntyneestä "solmukohdasta". Mikäli pitkä välimatka on este käynnille, voi konsultaation tehdä myös sähköpostin välityksellä, pohjapiirustusten ja valokuvien avulla, jolloin vastaan esitettyyn "ongelmakenttään" kirjallisesti.

Kylpyhuonesuunnitelmia, suunnitteluprosessin lyhyt kuvaus.

Keittiö, kylpyhuone, vessat ja muut kodin tekniset tilat ovat tiloja joissa on hyvä käyttää suunnittelijaa apuna. Tässä on muutama piirros vielä lopuksi projektin alkuvaiheen luonnoksista, jotka on esitetty asiakkaalle ensimmäisessä palaverissa. Suunnitteluprosessin aikana tila kehittyy ja välillä syntyy useampia luonnoksia, joista kuitenkin lopulta yksi jalostuu luonnokseksi mitä ehdotan asiakkaalle.

Oma suunnitteluprosessini kehittyy ensin ajatuksissani, alitajunta pohtii tilaa ennenkuin olen piirtänyt viivaakaan paperille. Aloitan suunnittelun käsin luonnostellen, mahdollisen olemassaolevan pohjapiirrustuksen päälle. Siirryn alkuluonnosten jälkeen pian tietokoneelle pohjapiirroksen suunnitteluun. Kun pohjapiiros muotoutuu lopulliseen asuunsa jatkan suunnittelua kolmiuloitteisia tilaluonnoksia käsin luonnostellen. Pohjaa piirtäessäni olen samalla miettinyt värejä, materiaaleja ja rakenteita, niitä kaikkia elementtejä joilla kyseinen tila rakennetaan. Luonnosten avulla suunnitelma on konkretisoitunut kuvaksi. Jatkan suunnittelua koneella seinäprojektioden, rakenteiden ja detaljien parissa. Ja kun lopuksi kaikki määritykset on mietitty ja valittu ja asiakkaalla hyväksytetty on aika kirjoittaa koko suunnitelma lopulliseen kirjalliseen työselostukseen.

Näillä suunnitteludokumenteilla (pohjapiirros, seinäprojektiot, kirjallinen työselostus määrityksineen) työstä voi lähteä pyytämään kustannuksia urakoitsijoilta. Suunnittelija voi pyytää tarjouspyynnöt valituista tuotteista ja laatii listoja ja luotteloja mm. valaisimista, materiaaleista, irto- ja kiintokalusteista, ovista, tekstiileistä jne.
Rakennusvaiheen aikana suunnittelija voi valvoa kohteen valmistumista suunnitelmien mukaan ja on tilaajan tukena ja apuna jos matkalla ilmenee esim. rakenteellisia yllätyksiä. Kokonaisvaltaiseen suunnitteluprosessiin sisältyy varmasti myös paljon muuta. Kaikki projektit ovat omanlaisia kokonaisuuksia.

Tässä muutama kuva prosessista ja luonnoksistani. 
Tässä luonnos ehdotus. Todellisuudessa laattojen saumat eivät korostu kuten luonnoksessa, sillä laattojen sauma-aine on saman sävyinen kuin itse laatta. Tilan ilme muodostuu siis kuvaa levollisemmaksi. Mielestäni kuusikulmaisella laatalla syntyisi tilaan persoonallisempi ilme, kuin edeltävässä luonnoksessa olevalla isolla laatalla, mikä olisi ennenkaikkea vaihtoehdoista minimalistisin. Kuusikulmaisella laattamuodolla saa myös mukavan viitteen talon rakennusaikakauteen. Tilan lattiakaivo saattaa jäädä olemassa olevaksi, mikä asettaa myös omat vaatimuksensa lattialaatan valintaan. Perällä tilassa on lähes mustaksi laatoitettu seinä ja suihkut. Lasinen suihkuseinä jakaa tilan erilleen muusta tilasta.
                                                                                                                                       -PR


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti